Welkom

Welkom op de startpagina van de gezamelijke verenigingen gereformeerd onderwijs in Nederland.


 

Vergeet niet als lid om in te loggen bij de juiste vgo. (klik op de juiste gemeente hieronder)

 

Dit is de website van de Gereformeerde Onderwijsvereniging Zwolle e.o. Deze website is onderdeel van “vgonl.nl”, de gezamenlijke website van de verschillende (Bijbel)schoolverenigingen van DGK. De verenigingen hebben primair tot doel om de kennis van Gods Woord bij kinderen van onze kerken te vergroten. De activiteiten zijn een aanvulling op het werk in huis en in de kerk. Deze website is voor de leerkrachten en de ouders van de verschillende verenigingen een bron van informatie rondom de geloofsopvoeding en invulling van de lessen.