Wie zijn we

vgonl.nl is de gezamenlijke website van de verschillende (Bijbel)schoolverenigingen van DGK (hersteld). De verenigingen hebben primair tot doel om de kennis van Gods Woord bij kinderen van onze kerken te vergroten. De activiteiten zijn een aanvulling op het werk in huis en in de kerk. Deze website is voor de leerkrachten en de ouders (van de verschillende verenigingen) een bron van informatie rondom de geloofsopvoeding en invulling van de lessen. 

Door het geven van onderwijs in Gods Woord wordt een stevig fundament versterkt waarop het kind zijn leven verder kan en mag bouwen.