Vereniging

De verenigingen stellen zich ten doel het bevorderen van gereformeerd onderwijs voor alle schoolgaande kinderen/jeugd uit de DGK.
VGONL is een samenwerkingsverband tussen verschillende onderwijsverenigingen in Nederland:

Verenging Gereformeerd Onderwijs Noord Nederland:
Email: BestuurNoord@vgonl.nl

Verenging Gereformeerd Onderwijs Oost Nederland
Email:
 BestuurOost@vgonl.nl

Verenging Gereformeerd Onderwijs West Nederland
Email:
 BestuurWest@vgonl.nl

Gereformeerde onderwijsvereniging Zwolle e.o.
Email:
 BestuurZwolle@vgonl.nl